Υπηρεσιες

Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Focusing βιωματική Ψυχοθεραπεία.